administratief centrum


Gemeente38.000 euro winst dankzij Open Vld
Vorig jaar besliste de meerderheid om de inwoners te laten betalen voor de inzameling van grofvuil in het containerpark. Open Vld anticipeerde hierop met het voorstel om plastiekafval (botervlootjes, tuinmeubelen, verpakkingsfolie ...) gescheiden in te zamelen. Dankzij deze afzonderlijke...
Lees meer
 


50 gezinnen behouden 25 euro korting factuur Limburg.net
de gemeenteraad van februari zal een wijziging aan de convenant met Limburg.net goedkeuren waardoor de 50 gezinnen die vorige maand nog dreigden uit de boot te vallen alsnog worden opgevist. het voorstel van open VLD dat in december nog werd weggestemd door de voltallige meerderheid staat nu...
Lees meer
 


0,3% alle ontvangsten oninbaar
De eerste rekening van de nieuwe legislatuur werd afgesloten met een tekort in eigen dienstjaar van maar liefst 14%. In de periode 2007-2012 realiseerden we met Open Vld een jaarlijks overschot van gemiddeld 4%.
Lees meer
 


Werkingskosten: +7%
In de rekening 2013 stijgen de werkingskosten met maar liefst 7% in een jaar tijd (de extra kosten van de nieuwe sporthal niet meegerekend).
Lees meer
 


Kortessem betaalt hoogste bedrag aan Limburg.net
Het Open Vld-voorstel om de afvalfactuur van Limburg.net te verlagen werd weggestemd door de meerderheid. De meerderheid vertikt het om de factuur van Limburg.net iets minder zwaar te maken. Hierdoor blijft de factuur van Kortessem de hoogste van alle gemeenten in onze provincie. Waarom moeten we...
Lees meer
 


Meerderheid zet mindervalide kinderen in de kou
De meerderheid stemde tijdens de gemeenteraad van december enkele wijzigingen goed aan het convenant met Limburg.net betreffende de huisvuilbelasting. Een van de wijzigingen is Dat enkel nog het gezinshoofd met een verhoogde tegemoetkoming recht heeft op een korting van € 25 op de...
Lees meer
 


eindelijk nieuwe hoorzitting wijk Haechent
in januari 2015 komt er een nieuwe hoorzitting omtrent de verkaveling op de Wijk Haechent met speciale aandacht voor de bekommernissen omtrent de wateroverlast
Lees meer
 


definitieve oplossing watertoevoer noodzakelijk
Tijdens de bouw van de sporthal werd de bestaande watertoevoer onderbroken en tijdelijke watertoevoer via een standpijp voorzien.
Lees meer
 


gratis huisvuilzakken verschijnen op factuur Limburg.net
Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober hebben we vernomen van de schepen van milieu dat er binnenkort een vergadering zal plaats vinden met Limburg.net met betrekking tot de kohierbelasting omtrent de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen.
Lees meer
 


toegankelijkheid Hemelspark moet worden aangepakt
Op zondag 5 oktober werd het Hemelspark officieel geopend voor het grote publiek. Een mooie natuurspeelplek voor de kinderen en hun familie!
Lees meer
 

  Pagina 1 van 27 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
38.000 euro winst dankzij Open Vld
50 gezinnen behouden 25 euro korting factuur Limburg.net
0,3% alle ontvangsten oninbaar
Werkingskosten: +7%
Kortessem betaalt hoogste bedrag aan Limburg.net