administratief centrum


GemeenteKerstmarkt verhuist dan toch naar nieuwe locatie
Tijdens de gemeenteraad van februari stelde de Open VLD fractie voor om de kerst en jaarmarkt te verschuiven van de Dorpsstraat (Gewestweg) naar het evenemententerrein naast de sporthal met een uitloop naar de parking van het administratief centrum, Kapittelstraat en rond de kerk. Op de oude...
Lees meer
 


Blokkering financiering kerkfabrieken
Dit jaar kosten de kerkfabrieken in Kortessem € 213.395. Omgerekend komt dit neer op maar liefst € 25 per inwoner wat één van de hoogste bedragen in Limburg Is en zelfs in Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat indien de gemeente jaarlijks een dergelijke som dient te betalen aan de...
Lees meer
 


Kerkfabriek Guigoven vraagt hob-units voor jeugd
In 2012 werd er gestart met de bouw van de jeugdlokalen in Guigoven, langs het buurthuis Den Hamel. De kelder met fundering werd reeds gegoten, maar wegens een faillissement van de aannemer werden de werken stilgelegd. Helaas gebeurde er niets meer mee, met gevolg dat dit terrein er na 3 jaar nu...
Lees meer
 


Nul euro subsidie voor verenigingen
In de krant pakken diverse schepenen uit met tal van subsidies voor sport- en cultuurverenigingen in onze gemeente. Eigenlijk oud nieuws want deze subsidies bestaan al vele jaren en werden ingevoerd onder het vorige bestuur. Is er dan geen verandering voor de verenigingen? Jawel, maar spijtig...
Lees meer
 
Denk aan twee kienaanvragen!
Er bestaan grote subsidiebedragen voor de Kortessemse cultuur, jeugd en sport! Helaas wordt de buikriem bij onze verenigingen met de nieuwe coalitie CD&V/N-VA stevig aangetrokken (o.a. verhoging huurprijzen infrastructuur,...). Toch kan elke Kortessemse vereniging, aangesloten bij een adviesraad,...
Lees meer
 


Uitbreiding Sint - Quintinuskerk Guigoven
Op basis van het kerkenplan heeft de kerkfabriek van Guigoven beslist om een haalbaarheidsscreening uit te voeren om het Magdalenazaaltje gelegen tegen de kerk uit te breiden van 30 m² naar maar liefst 120 m² met een bar en keuken. Dit alles met een geschat kostenplaatje van € 160.000.
Lees meer
 


Niet alle schoolkinderen zijn gelijk...
Onze bibliotheek beschikt over vele kwaliteitsvolle boeken voor kinderen van het basisonderwijs. Zo kunnen de leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het basisonderwijs vlot bereikt worden. Sinds de afschaffing van de schoolbus is er echter een probleem...
Lees meer
 


Aanval op democratie
Als oppositiepartij hebben wij de taak om alle gemeentelijke dossiers kritisch op te volgen.
Lees meer
 


Voorstel huisvesting Sint-Vincentius
Tijdens de gemeenteraad van 6 februari '15 hebben wij een bijkomend punt ingediend "huisvesting Sint-Vincentius". Aangezien duidelijk was dat de huidige meerderheid andere plannen had met de pastorie van Kortessem zou Sint-Vincentius op korte termijn op zoek moeten gaan naar een andere locatie...
Lees meer
 


Recreatieplaats oude tram Wintershoven
Enkele maanden geleden werd de picknicktafel langs het fietsroutenetwerk op de oude tram in Wintershoven vernield (zie foto). Deze locatie is niet alleen een ideale halte voor de fietsers maar daarenboven wordt dezelfde locatie gebruikt in het alsmaar populairder wordende geocaching dat ook zijn...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 30 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Kerstmarkt verhuist dan toch naar nieuwe locatie
Blokkering financiering kerkfabrieken
Kerkfabriek Guigoven vraagt hob-units voor jeugd
Nul euro subsidie voor verenigingen
Denk aan twee kienaanvragen!