Gemeenteproject "buurtgezellen"
Op de agenda van de OCMW-raad van 27 september werd het project "buurtgezellen" geagendeerd. Bij nazicht van het dossier bleek dat dit project reeds gestart werd in augustus, maar dat men nog niet wist of men kon rekenen op 30.000 euro subsidies van de Koning Boudewijnstichting. Uiteraard keuren...
Lees meer
 


geen goedkeuring tot oprichting van de Academie verkregen
Nadat het agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi) geen toelating gaf om in Kortessem te starten met een nieuw filiaal, richtte het College van Burgemeester en Schepenen zich rechtstreeks tot de minister van Onderwijs. Ondertussen mocht het schepencollege een schrijven ontvangen van de minister...
Lees meer
 


Rekening 2015 toont aan dat er niet wordt bespaard.
Sinds het begin van deze legislatuur stelt de CD&V/N-VA meerderheid dat het geld op is en dat er door hen zwaar wordt bespaard. Dezelfde politieke boodschap wordt zelfs zonder scrupules herhaald in het gemeentelijk informatieblad betaald door de belastingbetaler. Deze rekening toont nogmaals...
Lees meer
 


Open VLD houdt jarenlange traditie in ere !
Donderdag 1 september luidde het begin van het nieuwe schooljaar in, maar betekende ook het einde van de vakantie en dus ook de laatste fietstocht voor de Open-VLD-groep.
Lees meer
 


Open Vld vraagt gratis gebruik containerpark na stormweer
De voorbije weken werd onze gemeente Kortessem, zoals tal van andere Limburgse gemeenten, tot tweemaal toe getroffen door noodweer waarbij tal van inwoners getroffen werden door schade alom aan woning en aangelegenheden.
Lees meer
 


Gebruikers culturele infrastructuur betalen rekening nieuwe drankenconcessie
Nadat wij eerder tal van onnauwkeurigheden hadden vastgesteld in de gunning van de drankenconcessie had de gouverneur de beslissing geschorst en het bestuur gevraagd om hun huiswerk opnieuw te maken. Uiteindelijk heeft het bestuur de nodige aanpassingen gedaan aan de punten toewijzing zodat wij...
Lees meer
 


CD&V/N-VA blaast koud en warm
Reeds drie jaar lang maakt het gemeentebestuur iedereen wijs dat het geld op is en dat er zwaar wordt bespaard. Dit terwijl wij tegelijkertijd, samen met u, het tegenovergestelde moeten vaststellen. In deze krant lichten wij een en ander toe.
Lees meer
 


Regelmatig onderhoud noodzakelijk
Het Hemelspark… een hemels project van de vorige legislatuur. Wat is het toch altijd heerlijk toeven geweest in de achterliggende weiden rond de Winterbeek in de Opeindestraat. ‘Ristkes’ vangen en dammen bouwen in de beek, vissen op de vijver van Nijs en wat later met familie en kinderen...
Lees meer
 


poort van Haspengouw is haar poort kwijt
Een tiental jaar geleden werd het kasteel de Fauconval prachtig gerenoveerd. Met de Koninklijke harmonie Sint Catharina en het Regionaal Landschap Haspengouw als voornaamste gebruikers, kreeg het gebouw een regionale uitstraling.
Lees meer
 


Gelijke behandeling van alle Kortessemse inwoners/verenigingen bij het huren van de gemeentelijke culturele infrastructuur op feestdagen."
In een recente folder van N-VA Kortessem stelde ik vast dat er een paasontbijt werd georganiseerd op maandag 28 maart 2016 in 't Vlierhof te Vliermaal. Er werd wijselijk niet vermeld op "paas"maandag 28 maart want paasmaandag werd eerder door het schepencollege opgenomen en goedgekeurd in de...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 33 Volgende

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
project "buurtgezellen"
geen goedkeuring tot oprichting van de Academie verkregen
Rekening 2015 toont aan dat er niet wordt bespaard.
Open VLD houdt jarenlange traditie in ere !
Open Vld vraagt gratis gebruik containerpark na stormweer