administratief centrum


Gemeentegratis huisvuilzakken verschijnen op factuur Limburg.net
Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober hebben we vernomen van de schepen van milieu dat er binnenkort een vergadering zal plaats vinden met Limburg.net met betrekking tot de kohierbelasting omtrent de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen.
Lees meer
 


toegankelijkheid Hemelspark moet worden aangepakt
Op zondag 5 oktober werd het Hemelspark officieel geopend voor het grote publiek. Een mooie natuurspeelplek voor de kinderen en hun familie!
Lees meer
 


De bibliotheek terug in de tijd
Als Open Vld wensen wij te reageren op enkele tekortkomingen van het huidig N-VA/ CD&V bestuur betreffende de werking van de bibliotheek. Vandaar dat wij hieromtrent twee bijkomende punten indienden voor de gemeenteraad van 26 september.
Lees meer
 


parkeerretributies klokkenhofstraat niet wettelijk
Geruime tijd geleden deed het bestuur een aantal aanpassingen aan de Klokkenhofstraat en werd er een bord geplaatst om een blauwe zone aan te geven met een maximale parkeertermijn van 3:00 uur. Toen reeds heeft onze fractie bij monde van raadslid Hugo philtjens aangegeven dat dat bord geen...
Lees meer
 


Kortessem NIET meer HARTVEILIG
Dat onze gemeente Kortessem een hartveilige gemeente was van 2011 tot 2013 kon dankzij een goede samenwerking tussen het voorgaande schepencollege en het Rode Kruis. In elke deelgemeente werd een defibrillator voorzien en kregen de inwoners de kans om gratis de reanimatielessen van 3 uren te...
Lees meer
 


Kortessem's schepencollege neemt 10 weken verlof
Vorige week mochten we weer een mail ontvangen van een medewerkster van het secretariaat dat de geplande gemeenteraad van 29 augustus verschoven wordt naar 5 september omwille van de verlofperiode voor raadsleden.
Lees meer
 


Veilig fietsen in Kortessem
Voor het fietstoerisme is het van groot belang dat alle fietspaden er steeds veilig bijliggen. In eerste instantie verhogen gemaaide bermen zeker en vast de veiligheid omwille van de optimale zichtbaarheid voor zowel automobilisten als fietsers. Het is evenzeer van levensbelang dat biggenruggen...
Lees meer
 


CD&V-schepen weigert debat
In onze recente flyer werd aangekondigd dat wij de schepen van Financiën uitnodigen voor een debat. Dit naar aanleiding van de hoorzittingen in de deelgemeenten. Helaas moeten wij vaststellen dat hij weigert om het debat aan te gaan.
Lees meer
 


beste inwoner van kortessem
Traditiegetrouw willen wij u via deze burgerkrant op de hoogte houden omtrent het reilen en zeilen in Kortessem. Het is en blijft onze taak als oppositiepartij om er op toe te zien dat het huidig bestuur een goed beleid voert. Wij proberen steeds actief en constructief mee te werken door vragen te...
Lees meer
 


Rode loper...voor Herman!
Tijdens de gemeenteraad van april heeft de CD&V/N-VA- meerderheid met spoed een nieuw reglement doorgeduwd om zelf een ereburger van Kortessem te kunnen kiezen. Ondertussen werd de rode loper in mei al een eerste keer uitgerold, vlak voor de verkiezingen. Wij hopen dat deze rode loper weldra opnieuw...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 27 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
gratis huisvuilzakken verschijnen op factuur Limburg.net
toegankelijkheid Hemelspark moet worden aangepakt
De bibliotheek terug in de tijd
parkeerretributies klokkenhofstraat niet wettelijk
Kortessem NIET meer HARTVEILIG