GemeentePerstekst:Gouverneur schorst aanbesteding drankenconcessie culturele infrastructuur en sporthal Kortessem.
De talrijke onnauwkeurige en foutieve beoordelingen door het College van Burgemeester en Schepenen van de ingediende prijsoffertes omtrent de drankenconcessie zijn van die aard en die grootorde dat er bijkomend onderzoek nodig zal zijn in opdracht van de gouverneur.
Lees meer
 


Meerderheid blijft fouten opstapelen in budget en meerjarenplan
Vorig jaar werd voor de eerste keer in de geschiedenis van Kortessem het budget afgekeurd door de hogere overheid. Aanleiding was dat er voor meer dan € 2.000.000 aan rekenfouten zaten in het meerjarenplan.In 2016 komt er nog minimaal € 500.000 aan rekenfouten extra bij.
Lees meer
 


Dienstverlening bibliotheek teruggeschroefd
Als Open Vld- fractie betreuren wij ten zeerste dat het bestuur overgaat tot het sluiten van de bibliotheek op donderdagnamiddag omwille van personeelstekort.
Lees meer
 


Luierproject
Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2015 diende Open Vld een voorstel in om alle incontinentie materialen apart in te zamelen op het containerpark. Dit voorstel kon een win-win situatie zijn voor zowel onze inwoners als voor het milieu.
Lees meer
 
Huisvuilbelasting overbodig
Sinds het begin van deze legislatuur tracht de CD&V/N-VA meerderheid de inwoners te doen geloven dat Kortessem financieel ongezond is en het geld op is. Reeds bij de voorstelling van het budget 2014 hebben wij cijfermatig deze fabel ontkracht. Door structureel de inkomsten te onderschatten en de...
Lees meer
 


Bezint eer ge begint!
We dienden 12 voorstellen in om het reglement te verbeteren, maar deze werden weggestemd. De aanpassing van het gebruikersreglement voor het cultureel centrum en de buurthuizen is een mooi voorbeeld van eerst doen en dan pas nadenken. Er werd ook helemaal geen rekening gehouden met de...
Lees meer
 
Wegverbetering Eeuwfeeststraat
Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2015 werd het bestek van de opdracht "aanleg riolering en verbetering Herestraat" goedgekeurd. Ik heb de schepen van Openbare Werken gevraagd om eerst een asfaltlaag te voorzien in de Eeuwfeeststraat gezien de enorme gaten in de weg. Tijdens de werken in de...
Lees meer
 


't Kan verkeren, zei Bredero!
Het schepencollege besliste om de gelijkvloerse verdieping van het Kasteel De Fauconval te verhuren, niet aan een Kortessemse, maar aan een "vreemde VZW". Dit aan een prijs van 100 euro per maand. Waar kunt u nog een gemeubeld en volledig toegankelijk gelijkvloers gebouw huren voor 100 euro? In...
Lees meer
 


Kerstmarkt verhuist dan toch naar nieuwe locatie
Tijdens de gemeenteraad van februari stelde de Open VLD fractie voor om de kerst en jaarmarkt te verschuiven van de Dorpsstraat (Gewestweg) naar het evenemententerrein naast de sporthal met een uitloop naar de parking van het administratief centrum, Kapittelstraat en rond de kerk. Op de oude...
Lees meer
 


Blokkering financiering kerkfabrieken
Dit jaar kosten de kerkfabrieken in Kortessem € 213.395. Omgerekend komt dit neer op maar liefst € 25 per inwoner wat één van de hoogste bedragen in Limburg Is en zelfs in Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat indien de gemeente jaarlijks een dergelijke som dient te betalen aan de...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 31 Volgende

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Perstekst:Gouverneur schorst aanbesteding drankenconcessie culturele infrastructuur en sporthal Kortessem.
Meerderheid blijft fouten opstapelen in budget en meerjarenplan
Dienstverlening bibliotheek teruggeschroefd
Luierproject
Huisvuilbelasting overbodig