administratief centrum


GemeenteUitbreiding Sint - Quintinuskerk Guigoven
Op basis van het kerkenplan heeft de kerkfabriek van Guigoven beslist om een haalbaarheidsscreening uit te voeren om het Magdalenazaaltje gelegen tegen de kerk uit te breiden van 30 m² naar maar liefst 120 m² met een bar en keuken. Dit alles met een geschat kostenplaatje van € 160.000.
Lees meer
 


Niet alle schoolkinderen zijn gelijk...
Onze bibliotheek beschikt over vele kwaliteitsvolle boeken voor kinderen van het basisonderwijs. Zo kunnen de leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het basisonderwijs vlot bereikt worden. Sinds de afschaffing van de schoolbus is er echter een probleem...
Lees meer
 


Aanval op democratie
Als oppositiepartij hebben wij de taak om alle gemeentelijke dossiers kritisch op te volgen.
Lees meer
 


Voorstel huisvesting Sint-Vincentius
Tijdens de gemeenteraad van 6 februari '15 hebben wij een bijkomend punt ingediend "huisvesting Sint-Vincentius". Aangezien duidelijk was dat de huidige meerderheid andere plannen had met de pastorie van Kortessem zou Sint-Vincentius op korte termijn op zoek moeten gaan naar een andere locatie...
Lees meer
 


Recreatieplaats oude tram Wintershoven
Enkele maanden geleden werd de picknicktafel langs het fietsroutenetwerk op de oude tram in Wintershoven vernield (zie foto). Deze locatie is niet alleen een ideale halte voor de fietsers maar daarenboven wordt dezelfde locatie gebruikt in het alsmaar populairder wordende geocaching dat ook zijn...
Lees meer
 


Seniorengids dient gratis bedeeld te worden
Momenteel wordt er voorbereidend werk geleverd om een seniorengids samen te stellen. Deze gids bundelt alle informatie betreffende seniorenvoorzieningen. Een handig gegeven voor de zorgbehoevende, voor de mantelzorger, maar ook voor iedereen die vroeg of laat te maken krijgt met ouderenzorg.
Lees meer
 


De gebruikers van onze culturele infrastructuur ontvingen dit jaar nog geen factuur.
Vorig jaar werd halsoverkop een verhoogd tariefreglement voor de culturele infrastructuur ingevoerd. Uiteraard konden wij dit reglement niet goedkeuren. We hebben vervolgens aangedrongen om deze verhoging op zijn minst uit te stellen tot het begin van het nieuwe werkjaar in september 2015. Ons...
Lees meer
 


De provinciegouverneur keurt het gemeentebudget af na 2 miljoen euro aan fouten. Niet de meerderheid, maar wel Open Vld en de gouverneur zetten orde o
Lees meer
 


Kosten kerkfabrieken hoger dan nieuwe sporthal
Ondanks het feit dat de huidige meerderheid 20 jaar lang riep hoe schandalig het was dat bepaalde sportclubs niet terecht konden in Kortessem en aandrongen op een bijkomende sporthal, vindt ze vandaag de kostprijs van de nieuwe sporthal onverantwoord. Dankzij de Vlaamse overheid, onder impuls van...
Lees meer
 


De aanwerving van een bijkomende communicatie-ambtenaar betalen via een tariefverhoging voor de sporthal en het Cultureel Centrum?
De afgelopen twee jaar werden we overspoeld door tariefverhogingen, verlaging of afschaffing van subsidies en nieuwe belastingen. Dit alles onder het mom van "het geld is op". Nu blijkt uit de prognose van de rekening 2014 dat deze 1 miljoen gunstiger is dan gebudgetteerd. Niet omdat er zogezegd...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 29 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Uitbreiding Sint - Quintinuskerk Guigoven
Niet alle schoolkinderen zijn gelijk...
Aanval op democratie
Voorstel huisvesting Sint-Vincentius
Recreatieplaats oude tram Wintershoven