administratief centrum


GemeenteRecreatieplaats oude tram Wintershoven
Enkele maanden geleden werd de picknicktafel langs het fietsroutenetwerk op de oude tram in Wintershoven vernield (zie foto). Deze locatie is niet alleen een ideale halte voor de fietsers maar daarenboven wordt dezelfde locatie gebruikt in het alsmaar populairder wordende geocaching dat ook zijn...
Lees meer
 


Seniorengids dient gratis bedeeld te worden
Momenteel wordt er voorbereidend werk geleverd om een seniorengids samen te stellen. Deze gids bundelt alle informatie betreffende seniorenvoorzieningen. Een handig gegeven voor de zorgbehoevende, voor de mantelzorger, maar ook voor iedereen die vroeg of laat te maken krijgt met ouderenzorg.
Lees meer
 


De gebruikers van onze culturele infrastructuur ontvingen dit jaar nog geen factuur.
Vorig jaar werd halsoverkop een verhoogd tariefreglement voor de culturele infrastructuur ingevoerd. Uiteraard konden wij dit reglement niet goedkeuren. We hebben vervolgens aangedrongen om deze verhoging op zijn minst uit te stellen tot het begin van het nieuwe werkjaar in september 2015. Ons...
Lees meer
 


De provinciegouverneur keurt het gemeentebudget af na 2 miljoen euro aan fouten. Niet de meerderheid, maar wel Open Vld en de gouverneur zetten orde o
Lees meer
 


Kosten kerkfabrieken hoger dan nieuwe sporthal
Ondanks het feit dat de huidige meerderheid 20 jaar lang riep hoe schandalig het was dat bepaalde sportclubs niet terecht konden in Kortessem en aandrongen op een bijkomende sporthal, vindt ze vandaag de kostprijs van de nieuwe sporthal onverantwoord. Dankzij de Vlaamse overheid, onder impuls van...
Lees meer
 


De aanwerving van een bijkomende communicatie-ambtenaar betalen via een tariefverhoging voor de sporthal en het Cultureel Centrum?
De afgelopen twee jaar werden we overspoeld door tariefverhogingen, verlaging of afschaffing van subsidies en nieuwe belastingen. Dit alles onder het mom van "het geld is op". Nu blijkt uit de prognose van de rekening 2014 dat deze 1 miljoen gunstiger is dan gebudgetteerd. Niet omdat er zogezegd...
Lees meer
 


Huisvuilbelasting blijkt overbodig
Sinds 2014 betaalt elk gezin meer dan 100 euro extra aan huisvuilbelasting en dit bovenop de andere verhogingen. Wij hebben ons vanaf dag één verzet tegen deze nieuwe belasting. Onze oproep om dit te compenseren via een verlaging van de personenbelasting werd afgewimpeld omdat het geld volgens de...
Lees meer
 


Schending van het gelijkheidsbeginsel weerhoudt groot aantal Kortessemse schoolkinderen van regelmatig bibliotheekbezoek
De Kortessemse bibliotheek beschikt over tal van kwaliteitsvolle boeken voor kinderen van het lager onderwijs. Onlangs nog werd er meer dan € 4000 in geïnvesteerd. Zo zullen leergebiedoverschrijdende eindtermen voor de lagere school zeker bereikt kunnen worden.
Lees meer
 


Gouverneur schrapt budget en meerjarenplan na € 2.000.000 aan fouten.
Tot tweemaal toe, voorafgaandelijk en tijdens de gemeenteraad, heb ik een schorsing gevraagd van het budget en meerjarenplan omdat er fouten in zaten en dat wij wisten dat er nog meerdere fouten naar boven zouden komen bij verder onderzoek. Omdat de meerderheid toch het budget en meerjarenplan...
Lees meer
 


Open VLD dient klacht in bij gouverneur tegen budget en meerjarenplan
In de aanloop naar de vorige gemeenteraad stelde Open VLD voor meer dan € 800.000 aan fouten vast in het gemeentelijk meerjarenplan. Daarop vroeg de partij om het van de agenda te halen om alzo alles in detail na te kunnen kijken. Dit werd spijtig genoeg geweigerd door de voorzitter van de...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 29 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Recreatieplaats oude tram Wintershoven
Seniorengids dient gratis bedeeld te worden
De gebruikers van onze culturele infrastructuur ontvingen dit jaar nog geen factuur.
De provinciegouverneur keurt het gemeentebudget af na 2 miljoen euro aan fouten. Niet de meerderheid, maar wel Open Vld en de gouverneur zetten orde o
Kosten kerkfabrieken hoger dan nieuwe sporthal