administratief centrum


GemeenteMeerderheid zet mindervaliden kinderen in de kou
De meerderheid stemde tijdens de gemeenteraad van december enkele wijzigingen goed aan het convenant met Limburg.net betreffende de huisvuilbelasting. Een van de wijzigingen is Dat enkel nog het gezinshoofd met een verhoogde tegemoetkoming recht heeft op een korting van € 25 op de...
Lees meer
 


eindelijk nieuwe hoorzitting wijk Haechent
in januari 2015 komt er een nieuwe hoorzitting omtrent de verkaveling op de Wijk Haechent met speciale aandacht voor de bekommernissen omtrent de wateroverlast
Lees meer
 


definitieve oplossing watertoevoer noodzakelijk
Tijdens de bouw van de sporthal werd de bestaande watertoevoer onderbroken en tijdelijke watertoevoer via een standpijp voorzien.
Lees meer
 


gratis huisvuilzakken verschijnen op factuur Limburg.net
Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober hebben we vernomen van de schepen van milieu dat er binnenkort een vergadering zal plaats vinden met Limburg.net met betrekking tot de kohierbelasting omtrent de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen.
Lees meer
 


toegankelijkheid Hemelspark moet worden aangepakt
Op zondag 5 oktober werd het Hemelspark officieel geopend voor het grote publiek. Een mooie natuurspeelplek voor de kinderen en hun familie!
Lees meer
 


De bibliotheek terug in de tijd
Als Open Vld wensen wij te reageren op enkele tekortkomingen van het huidig N-VA/ CD&V bestuur betreffende de werking van de bibliotheek. Vandaar dat wij hieromtrent twee bijkomende punten indienden voor de gemeenteraad van 26 september.
Lees meer
 


parkeerretributies klokkenhofstraat niet wettelijk
Geruime tijd geleden deed het bestuur een aantal aanpassingen aan de Klokkenhofstraat en werd er een bord geplaatst om een blauwe zone aan te geven met een maximale parkeertermijn van 3:00 uur. Toen reeds heeft onze fractie bij monde van raadslid Hugo philtjens aangegeven dat dat bord geen...
Lees meer
 


Kortessem NIET meer HARTVEILIG
Dat onze gemeente Kortessem een hartveilige gemeente was van 2011 tot 2013 kon dankzij een goede samenwerking tussen het voorgaande schepencollege en het Rode Kruis. In elke deelgemeente werd een defibrillator voorzien en kregen de inwoners de kans om gratis de reanimatielessen van 3 uren te...
Lees meer
 


Kortessem's schepencollege neemt 10 weken verlof
Vorige week mochten we weer een mail ontvangen van een medewerkster van het secretariaat dat de geplande gemeenteraad van 29 augustus verschoven wordt naar 5 september omwille van de verlofperiode voor raadsleden.
Lees meer
 


Veilig fietsen in Kortessem
Voor het fietstoerisme is het van groot belang dat alle fietspaden er steeds veilig bijliggen. In eerste instantie verhogen gemaaide bermen zeker en vast de veiligheid omwille van de optimale zichtbaarheid voor zowel automobilisten als fietsers. Het is evenzeer van levensbelang dat biggenruggen...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 27 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Meerderheid zet mindervaliden kinderen in de kou
eindelijk nieuwe hoorzitting wijk Haechent
definitieve oplossing watertoevoer noodzakelijk
gratis huisvuilzakken verschijnen op factuur Limburg.net
toegankelijkheid Hemelspark moet worden aangepakt