administratief centrum


GemeenteLuierproject
Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2015 diende Open Vld een voorstel in om alle incontinentie materialen apart in te zamelen op het containerpark. Dit voorstel kon een win-win situatie zijn voor zowel onze inwoners als voor het milieu.
Lees meer
 


Bezint eer ge begint!
We dienden 12 voorstellen in om het reglement te verbeteren, maar deze werden weggestemd. De aanpassing van het gebruikersreglement voor het cultureel centrum en de buurthuizen is een mooi voorbeeld van eerst doen en dan pas nadenken. Er werd ook helemaal geen rekening gehouden met de...
Lees meer
 
Wegverbetering Eeuwfeeststraat
Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2015 werd het bestek van de opdracht "aanleg riolering en verbetering Herestraat" goedgekeurd. Ik heb de schepen van Openbare Werken gevraagd om eerst een asfaltlaag te voorzien in de Eeuwfeeststraat gezien de enorme gaten in de weg. Tijdens de werken in de...
Lees meer
 


't Kan verkeren, zei Bredero!
Het schepencollege besliste om de gelijkvloerse verdieping van het Kasteel De Fauconval te verhuren, niet aan een Kortessemse, maar aan een "vreemde VZW". Dit aan een prijs van 100 euro per maand. Waar kunt u nog een gemeubeld en volledig toegankelijk gelijkvloers gebouw huren voor 100 euro? In...
Lees meer
 


Kerstmarkt verhuist dan toch naar nieuwe locatie
Tijdens de gemeenteraad van februari stelde de Open VLD fractie voor om de kerst en jaarmarkt te verschuiven van de Dorpsstraat (Gewestweg) naar het evenemententerrein naast de sporthal met een uitloop naar de parking van het administratief centrum, Kapittelstraat en rond de kerk. Op de oude...
Lees meer
 


Blokkering financiering kerkfabrieken
Dit jaar kosten de kerkfabrieken in Kortessem € 213.395. Omgerekend komt dit neer op maar liefst € 25 per inwoner wat één van de hoogste bedragen in Limburg Is en zelfs in Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat indien de gemeente jaarlijks een dergelijke som dient te betalen aan de...
Lees meer
 


Kerkfabriek Guigoven vraagt hob-units voor jeugd
In 2012 werd er gestart met de bouw van de jeugdlokalen in Guigoven, langs het buurthuis Den Hamel. De kelder met fundering werd reeds gegoten, maar wegens een faillissement van de aannemer werden de werken stilgelegd. Helaas gebeurde er niets meer mee, met gevolg dat dit terrein er na 3 jaar nu...
Lees meer
 


Nul euro subsidie voor verenigingen
In de krant pakken diverse schepenen uit met tal van subsidies voor sport- en cultuurverenigingen in onze gemeente. Eigenlijk oud nieuws want deze subsidies bestaan al vele jaren en werden ingevoerd onder het vorige bestuur. Is er dan geen verandering voor de verenigingen? Jawel, maar spijtig...
Lees meer
 
Denk aan twee kienaanvragen!
Er bestaan grote subsidiebedragen voor de Kortessemse cultuur, jeugd en sport! Helaas wordt de buikriem bij onze verenigingen met de nieuwe coalitie CD&V/N-VA stevig aangetrokken (o.a. verhoging huurprijzen infrastructuur,...). Toch kan elke Kortessemse vereniging, aangesloten bij een adviesraad,...
Lees meer
 


Uitbreiding Sint - Quintinuskerk Guigoven
Op basis van het kerkenplan heeft de kerkfabriek van Guigoven beslist om een haalbaarheidsscreening uit te voeren om het Magdalenazaaltje gelegen tegen de kerk uit te breiden van 30 m² naar maar liefst 120 m² met een bar en keuken. Dit alles met een geschat kostenplaatje van € 160.000.
Lees meer
 

  Pagina 1 van 30 Volgende


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Luierproject
Bezint eer ge begint!
Wegverbetering Eeuwfeeststraat
't Kan verkeren, zei Bredero!
Kerstmarkt verhuist dan toch naar nieuwe locatie