administratief centrum


GemeenteGelijke behandeling van alle Kortessemse inwoners/verenigingen bij het huren van de gemeentelijke culturele infrastructuur op feestdagen."
In een recente folder van N-VA Kortessem stelde ik vast dat er een paasontbijt werd georganiseerd op maandag 28 maart 2016 in 't Vlierhof te Vliermaal. Er werd wijselijk niet vermeld op "paas"maandag 28 maart want paasmaandag werd eerder door het schepencollege opgenomen en goedgekeurd in de...
Lees meer
 


moet de jeugd van Guigoven hun chiroheem zelf bekostigen?
Tijdens de gemeenteraad van april werd een budgetwijziging met daarin een doorgeeflening van € 500.000 aan de vzw Bra Chique door de meerderheid goedgekeurd.
Lees meer
 


Respect geschiedenis Lievehereboom ver zoek
Tot mijn grote verbazing zag ik vorige week dat er een nieuwe eik werd geplant naast de de stronk van de oude Lievehereboom.Gezien er nog steeds een volwaardige boom staat is er geen enkele reden om nu plots een nieuwe, dure, vreemde eik te planten. Vandaar mijn vraag tijdens de gemeenteraad.
Lees meer
 


Perstekst: meerderheid weigert fout van € 125.000 te corrigeren
Tijdens de bespreking van het budget 2016 in maart maakten wij de burgemeester er attent op dat de inkomsten van de huisvuilbelasting nog berekend waren op het tarief van € 111 in plaats van het verlaagde tarief van € 85 per gezin. Door deze fout werd het budget € 125.000, en het...
Lees meer
 


Perstekst:Gouverneur schorst aanbesteding drankenconcessie culturele infrastructuur en sporthal Kortessem.
De talrijke onnauwkeurige en foutieve beoordelingen door het College van Burgemeester en Schepenen van de ingediende prijsoffertes omtrent de drankenconcessie zijn van die aard en die grootorde dat er bijkomend onderzoek nodig zal zijn in opdracht van de gouverneur.
Lees meer
 


Meerderheid blijft fouten opstapelen in budget en meerjarenplan
Vorig jaar werd voor de eerste keer in de geschiedenis van Kortessem het budget afgekeurd door de hogere overheid. Aanleiding was dat er voor meer dan € 2.000.000 aan rekenfouten zaten in het meerjarenplan.In 2016 komt er nog minimaal € 500.000 aan rekenfouten extra bij.
Lees meer
 


Dienstverlening bibliotheek teruggeschroefd
Als Open Vld- fractie betreuren wij ten zeerste dat het bestuur overgaat tot het sluiten van de bibliotheek op donderdagnamiddag omwille van personeelstekort.
Lees meer
 


Luierproject
Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2015 diende Open Vld een voorstel in om alle incontinentie materialen apart in te zamelen op het containerpark. Dit voorstel kon een win-win situatie zijn voor zowel onze inwoners als voor het milieu.
Lees meer
 
Huisvuilbelasting overbodig
Sinds het begin van deze legislatuur tracht de CD&V/N-VA meerderheid de inwoners te doen geloven dat Kortessem financieel ongezond is en het geld op is. Reeds bij de voorstelling van het budget 2014 hebben wij cijfermatig deze fabel ontkracht. Door structureel de inkomsten te onderschatten en de...
Lees meer
 


Bezint eer ge begint!
We dienden 12 voorstellen in om het reglement te verbeteren, maar deze werden weggestemd. De aanpassing van het gebruikersreglement voor het cultureel centrum en de buurthuizen is een mooi voorbeeld van eerst doen en dan pas nadenken. Er werd ook helemaal geen rekening gehouden met de...
Lees meer
 

  Pagina 1 van 31 Volgende

Activiteiten
Website Igor Philtjens
Igor's persoonlijke website


Liberale Mutualiteit Limburg
De Liberale Mutualiteit is een organisatie voor...


Meer sites

Nieuws
Gelijke behandeling van alle Kortessemse inwoners/verenigingen bij het huren van de gemeentelijke culturele infrastructuur op feestdagen."
moet de jeugd van Guigoven hun chiroheem zelf bekostigen?
Respect geschiedenis Lievehereboom ver zoek
Perstekst: meerderheid weigert fout van € 125.000 te corrigeren
Perstekst:Gouverneur schorst aanbesteding drankenconcessie culturele infrastructuur en sporthal Kortessem.